Sayfama hoşgeldiniz
Ümit Fenerci
Mont-Cenis-Strasse 32
44623 Herne

Travma sonrasi stres bozukluğu

İnsanlar günlük yaşamlarında pek çok olumsuz ve beklenmedik olaylarla karşılaşırlar. Kimi zaman karşılaşılan bu beklenmedik olaylarla baş edilebildiği gibi, kimi zaman ise durum kişinin kaldırabileceğinden çok daha ağır olabilmektedir. Bu tür olaylar çoğunlukla insanların iradeleri dışında gelişir ve travmalar yaratır. Bazı insanlar yaşanılan travmaları zaman içerisinde atlatabilmekte, bazıları için ise atlatmak oldukça zor olmaktadır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) herkes için ağır, stres yaratabilecek, olağan dışı, fiziksel ya da ruhsal bir travma yaşanmasından sonra ortaya çıkan bir psikiyatrik bozukluktur. Kişi yaşadığı sarsıcı olayı tekrar tekrar yaşadığı hisseder. Olayla ilgili yerleri hatırlatacak mekanlarda bulunmaktan kaçınır ve/veya kendisine olayı hatırlatan kişilerle görüşmekten huzursuzluk duyar ve bu kişilerle görüşmek istemez. Ayrıca yaşanılan travmatik olay tekrar tekrar rüyalara girer ve gün içerisinde görsel imajlar halinde göz önüne gelir.Kişi böyle durumlarda zaman zaman olay yeniden yaşanıyormuş gibi hissedip dehşete kapılabilir.

Travma sonrası stres bozukluğu bir yönüyle diğer kaygı bozukluklarından farklılaşır. Burada probleme neden olan şey, yaşanmış, gerçek ve herkes için travmatik sayılabilecek bir olayın varlığıdır.

Travma sonrası stres bozukluğuna neden olabilecek bazı travmatik yaşantılar şöyledir:

 • Doğal afetler (Deprem, yangın, sel vb.)
 • Çocuklukta yaşanan duygusal, fiziksel ya da cinsel istismar
 • Ölümle ya da ağır yaralanma ile sonuçlanan kazalar
 • Tecavüz veya cinsel taciz
 • Sevilen birinin ölümüne şahit olma
 • Savaş
 • İşkence gibi...

TSSB'nin şiddetini arttıran bazı durumlar şunlardır:

 • Birey için özel hassasiyet taşıması,
 • Olayla karşı karşıya kalma süresinin uzun olması,
 • Olayın aniden gelişmesi, hazırlıksız olunması,
 • İnsan tarafında gerçekleşmesi (Tecavüz, işkence gibi)
 • Ölüm tehdidi taşıması
 • Fiziksel yaralanma, beden bütünlüğünde bozulma içermesi,
 • Kişide suçluluk duygusu uyandırması gibi...

TSSB yaşayan kişi için çok ızdırap verici olmaktadır. Öyle ki kişi, günlük yaşantısını dahi sürdüremeyecek noktalara gelmektedir. Birçok TSSB hastası ek olarak depresyon belirtileri de yaşamaktadır. Ancak bu ızdırap verici ve kişiyi sarsıcı rahatsızlığın tedavisi son yıllarda geliştirilen terapi teknikleri ile mümkün olmaktadır.